Danio tečkované - závojové

Danio tečkované - závojové

Velikost: 3-4 cm.   

Cena při odběru 5-19 ks: 25 Kč/ks //
Cena při odběru 20-49 ks: 20 Kč/ks //
C
ena při odběru 50 a více ks: 15 Kč/ks //             

Dostupnost tohoto druhu: SKLADEM > 50 ks