Živorodka sličná

Velikost: cca 1 cm.

Cena: 60 Kč/ks                                            
          

Dostupnost tohoto druhu: cca od Března 2023